معنی و ترجمه کلمه zealous به فارسی zealous یعنی چه

zealous


فدايى ،مجاهد،غيور،باغيرت ،هواخواه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها