معنی و ترجمه کلمه zener diode stabilization به فارسی zener diode stabilization یعنی چه

zener diode stabilization


علوم مهندسى : تثبيت کنندگى ديود زنر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها