معنی و ترجمه کلمه zero conductor به فارسی zero conductor یعنی چه

zero conductor


سيم صفر
علوم مهندسى : سيم نول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها