معنی و ترجمه کلمه zero lash به فارسی zero lash یعنی چه

zero lash


علوم هوايى : شرايطى در مکانيزم کنترل سوپاپهاى موتور پيستونى که در ان با استفاده از ثابت هيدروليکى مقدار لقى به صفر ميرسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها