معنی و ترجمه کلمه zesty به فارسی zesty یعنی چه

zesty


)zesty(خوشمزه ،با مزه ،بارغبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها