معنی و ترجمه کلمه zeta-coronae borealis به فارسی zeta-coronae borealis یعنی چه

zeta-coronae borealis


نجوم : زتا - اکليل شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها