معنی و ترجمه کلمه zionism (= zionisme) به فارسی zionism (= zionisme) یعنی چه

zionism (= zionisme)


قانون ـ فقه : ب و اواره کردن ساکنان اصلى اين سرزمين تجسم يافته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها