معنی و ترجمه کلمه zmarker beacon به فارسی zmarker beacon یعنی چه

zmarker beacon


نوعى برج کنترل هوايى مستقر در ميدان تير پدافند هوايى
علوم نظامى : برج مراقبت نشان دهنده محل فرودگاه به هواپيماها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها