معنی و ترجمه کلمه zone decimal به فارسی zone decimal یعنی چه

zone decimal


دسته بندى اعشارى
کامپيوتر : دسته بندى ده دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها