معنی و ترجمه کلمه zoogeographic به فارسی zoogeographic یعنی چه

zoogeographic


)zoogeoraphical(وابسته به جغرافياى حيوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها