معنی و ترجمه کلمه zoogeographical به فارسی zoogeographical یعنی چه

zoogeographical


)zoogeoraphic(وابسته به جغرافياى حيوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها