معنی و ترجمه کلمه zootechny به فارسی zootechny یعنی چه

zootechny


)zootechnics(روش تربيت و رام کردن جانوران ،فن اهلى کردن جانوران و حيوانات وحشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها