معنی و ترجمه کلمه zukertort gambit به فارسی zukertort gambit یعنی چه

zukertort gambit


ورزش : گامبى زوکرتورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها