طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم سرقت کردن به انگلیسی آدم سرقت کردن یعنی چه

آدم سرقت کردن

kidnap

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها