طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه استفاده از روش هاى آمارى در بررسى مسائل اقتصادى به انگلیسی استفاده از روش هاى آمارى در بررسى مسائل اقتصادى یعنی چه

استفاده از روش هاى آمارى در بررسى مسائل اقتصادى

econometrics

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها