طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اصالت به انگلیسی اصالت یعنی چه

اصالت

gentility
gentrice
gentry
ism
originality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها