طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خوف به انگلیسی خوف یعنی چه

خوف

gris
horror
scare

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها