طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داد و ستد به انگلیسی داد و ستد یعنی چه

داد و ستد

bargain
chaffer
intercourse
trade
traffic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها