طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس تشریفات به انگلیسی رئیس تشریفات یعنی چه

رئیس تشریفات

emcee
master of ceremonies

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها