طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رگبار به انگلیسی رگبار یعنی چه

رگبار

cloudburst
meteor shower
meteoric shower
shower
spate
volley

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها