طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاغل مقام به انگلیسی شاغل مقام یعنی چه

شاغل مقام

officeholder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها