معنی و ترجمه کلمه شب زنده دار به انگلیسی شب زنده دار یعنی چه

شب زنده دار

wakeful
wanener

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها