طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عجله به انگلیسی عجله یعنی چه

عجله

expedience
expediency
haste
hurry
hustle
post
snap
speed
stour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها