معنی و ترجمه کلمه عجله کردن به انگلیسی عجله کردن یعنی چه

عجله کردن

busk
festinate
haste
hie
hotfoot
hurry
hying

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها