معنی و ترجمه کلمه eta coefficient به فارسی eta coefficient یعنی چه

eta coefficient


روانشناسى : ضريب اتا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها