طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عرف به انگلیسی عرف یعنی چه

عرف

commonlaw
convention
custom
institution
tradition
unwritten law
ure
usage
usance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها