معنی و ترجمه کلمه قابلیت هدایت به انگلیسی قابلیت هدایت یعنی چه

قابلیت هدایت

conductibility
conductivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها