معنی و ترجمه کلمه لزوم به انگلیسی لزوم یعنی چه

لزوم

exigency
incumbency
necessity
need
requisiteness
supply

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها