معنی و ترجمه کلمه مطابق به انگلیسی مطابق یعنی چه

مطابق

accordant
according
according to
after
congurous
correspondent
frae
from
matched
pursuant
relevant
respondent
similar
to
unto
within

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها