معنی و ترجمه کلمه کاربرد به انگلیسی کاربرد یعنی چه

کاربرد

application
usage
use

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها