معنی و ترجمه کلمه گدایى به انگلیسی گدایى یعنی چه

گدایى

beggary
cadge
mendicity
pauperism

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها