معنی و ترجمه کلمه یک نوع آلت موسیقى به انگلیسی یک نوع آلت موسیقى یعنی چه

یک نوع آلت موسیقى

castanet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها