معنی و ترجمه کلمه adsorption به فارسی adsorption یعنی چه

adsorption


براشام ،براشامش ،جذب سطحى ،رو نشينى ،انقباض گازها و مايعات روى سطوح سخت و جامد
عمران : جذب سطحى
شيمى : جذب سطحى
زيست شناسى : براشامى
ورزش : براشامى
علوم هوايى : کشش سطحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها