طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه advance به فارسی advance یعنی چه

advance


پيش رفتن ،پيش افتادن ،پيش افتادگى ،پيشروى بسوى دروازه ،راهيابى به دور بعد پيشروى( شمشيربازى)،پيش شرداخت ،مقدم ،پيشروى کردن ،ترقى کردن ،پيش پرداخت ،عالى ،پيش برق( موتورى)،ترقى مساعده ،وام ، : )n.& vt & vi(پيشروى ،پيشرفت ،پيش بردن ،جلو بردن ،جلو رفتن ،ترقى دادن ،ترفيع رتبه دادن ،تسريع کردن ،اقامه کردن ،پيشنهاد کردن ،طرح کردن ،مساعده دادن ،مساعده ، : )adj.(از پيش فرستاده شده ،قبلا تهيه شده ،قبلا تجهيز شده
علوم مهندسى : پيشروى
بازرگانى : اعتبار،پيش پرداخت
ورزش : راندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها