معنی و ترجمه کلمه advice به فارسی advice یعنی چه

advice


ابلاغيه ،اندرز،رايزنى ،صوابديد،مشورت ،مصلحت ،نظر،عقيده ،پند،نصيحت ،اگاهى ،خبر،اطلاع
بازرگانى : اعلاميه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها