معنی و ترجمه کلمه aeronautic به فارسی aeronautic یعنی چه

aeronautic


مربوط به دانش هوانوردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها