طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه as به فارسی as یعنی چه

as


بطوريکه ،همچنانکه ،هنگاميکه ،چون ،نظر باينکه ،در نتيجه ،بهمان اندازه ،بعنوان مثال ،مانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها