طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bash به فارسی bash یعنی چه

bash


برهم زدن ،ترساندن ،دست پاچه نمودن ،شرمنده شدن ،ترسيدن ،خجلت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها