معنی و ترجمه کلمه beacon به فارسی beacon یعنی چه

beacon


برج دريايى ،برج مراقبت برج کنترل هواپيماها،چراغ دريايى ،ديدگاه ،برج ديدبانى ،امواج راديويى براى هدايت هواپيما،باچراغ يانشان راهنمايى کردن
علوم مهندسى : برج ديدبانى
علوم هوايى : بيکن
علوم نظامى : فار دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده