معنی و ترجمه کلمه blind به فارسی blind یعنی چه

blind


چراغ چشمک زن ،چراغ اعلام خطر، : )adj.(کور،نابينا،تاريک ،ناپيدا،غير خوانايى ،بى بصيرت ، : )vi.& vt.(کورکردن ،خيره کردن ،درز يا راه(چيزى را )گرفتن ،(مج ).اغفال کردن ، : )adv.& n.(چشم بند،پناه ،سنگر،مخفى گاه ،هرچيزى که مانع عبور نور شود،پرده ،در پوش کامپيوتر : کور کردن
معمارى : پرده
قانون ـ فقه : نابينا
ورزش : کمينگاه
علوم هوايى : بدون ديد مستقيم پرسنل
علوم نظامى : چشمک زدن علامت دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها