طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cancer به فارسی cancer یعنی چه

cancer


(طب )سرطان ،(نج ).برج سرطان ،خرچنگ
نجوم : چنگار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها