طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه catalog به فارسی catalog یعنی چه

catalog


کاتالوگ ،کتاب فهرست ،فهرست کردن ،به فهرست بردن
کامپيوتر : کاتالوگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها