معنی و ترجمه کلمه coordination به فارسی coordination یعنی چه

coordination


هم اهنگى ،تشريک مساعى ،هماهنگى
شيمى : کوئورديناسيون
روانشناسى : هماهنگ سازى
زيست شناسى : هماهنگى
بازرگانى : هماهنگى
ورزش : هماهنگى
علوم نظامى : تطبيق دادن هم اهنگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها