طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه data entry به فارسی data entry یعنی چه

data entry


داده دهى ،ثبات داده ها،ثبت داده ها
کامپيوتر : ورود داده ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها