طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه de jur به فارسی de jur یعنی چه

de jur


قانونا"،حق قانونى ،بطور قانونى ،حقا"
بازرگانى : رسما"

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها