طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه doubt به فارسی doubt یعنی چه

doubt


شبهه ،گمان ،دودلى ،نامعلومى ،شک داشتن ،ترديد کردن
قانون ـ فقه : شک ،مورد ترديد قرار دادن
روانشناسى : شک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها