طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dynast به فارسی dynast یعنی چه

dynast


عضو سلسله پادشاهان ،سرسلسله ،مقتدر،حاکم ،سردودمان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها