طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه electric arc به فارسی electric arc یعنی چه

electric arc


قوس الکتريکى
علوم مهندسى : قوس نورى
الکترونيک : قوس الکتريکى
شيمى : قوس الکتريکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها