معنی و ترجمه کلمه end around به فارسی end around یعنی چه

end around


تغيير حرکت بازيگر از گوش به گوش ديگر( فوتبال امريکايى)،دور گشتى ،دور گرد
ورزش : تغيير حرکت بازيگر از گوش به گوش ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها