طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه excessive به فارسی excessive یعنی چه

excessive


زياد،فراوان ،مفرط،بيش ازاندازه
علوم نظامى : بيش از حد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها